2023.06.20 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. június 20-án (kedden) 8:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
38.
2. Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
39.
3. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 40.
4. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
Előadó: polgármester
41.
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
42.

 

Damak, 2023. június 15.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester