Damak Község Önkormányzatának hatályos rendeletei

15.2023. (IX.26.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról
10.2023. (V.30.) Damak község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
8.2023. (III.21.) A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól
6.2023. (II.28.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
4.2023. (II.28.) Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
1.2023. (I.25.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
5.2022. (V.24.) Damak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
3.2022. (II.28.) Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
1.2022. (II.7.) Damak község közművelődési feladatainak ellátásáról
12.2021. (XI.12.) A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
7.2021. (V.31.) A falugondnoki szolgálatról
6.2021. (V.31.) Damak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.2021. (II.26.) Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
12.2020. (VI.30.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
11.2020. (VI.30.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
9.2020. (VI.30.) Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7.2020. (VI.30.) Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.2020. (IV.20.) A helyi iparűzési adóról
6.2019. (V.10.) Damak Község településképének védelméről
4.2019. (V.10.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
12.2018. (XI.10.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
5.2018. (II.15.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
10.2017. (VIII.17.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
 9.2017. (VIII.17.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
8.2017. (V.30.) Partnerségi egyeztetés szabályairól
11.2015. (IX.10.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
10.2015. (IX.10.) Damak község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
14.2014. (XI.24.) A magánszemélyek kommunális adójáról
13.2014. (XI.24.) Damak Község vagyonáról
9.2013. (X.31.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
8.2013. (IX.19.) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról
7.2008. (V.29.) Damak Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről

 

A hatályos önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban történő megtekintéséhez
kattintson ide:

http://www.or.njt.hu