Damak Község Önkormányzatának hatályos rendeletei

1.2024.(II.26.) Damak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
15.2023. (IX.26.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról
10.2023. (V.30.) Damak község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
8.2023. (III.21.) A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól
6.2023. (II.28.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
4.2023. (II.28.) Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
1.2023. (I.25.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
5.2022. (V.24.) Damak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
3.2022. (II.28.) Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
1.2022. (II.7.) Damak község közművelődési feladatainak ellátásáról
12.2021. (XI.12.) A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
7.2021. (V.31.) A falugondnoki szolgálatról
6.2021. (V.31.) Damak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.2021. (II.26.) Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
12.2020. (VI.30.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
11.2020. (VI.30.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
9.2020. (VI.30.) Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7.2020. (VI.30.) Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.2020. (IV.20.) A helyi iparűzési adóról
6.2019. (V.10.) Damak Község településképének védelméről
4.2019. (V.10.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
12.2018. (XI.10.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
10.2017. (VIII.17.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
 9.2017. (VIII.17.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
8.2017. (V.30.) Partnerségi egyeztetés szabályairól
11.2015. (IX.10.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
10.2015. (IX.10.) Damak község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
14.2014. (XI.24.) A magánszemélyek kommunális adójáról
13.2014. (XI.24.) Damak Község vagyonáról
9.2013. (X.31.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
8.2013. (IX.19.) A közterület filmforgatási célú hasznosításáról
7.2008. (V.29.) Damak Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről

 

A hatályos önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban történő megtekintéséhez
kattintson ide:

http://www.or.njt.hu