Damak Község Önkormányzat képviselő-testületének határozatai

 

2024
18.2024.(IV.23.) A Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának a módosításáról
17.2024.(IV.23.) Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
16.2024.(IV.23.) Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról
15.2024.(IV.23.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
14.2024.(IV.02.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről szóló 9/2024.(III.18.) határozat módosításáról
13.2024.(III.26.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
12.2024.(III.26.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi munkájáról
11.2024.(III.26.) Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2023. évi munkájáról
10.2024.(III.26.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és az adóztatásról
9.2024.(III.18.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
8.2024.(II.26.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
7.2024.(II.26.) A polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
6.2024.(II.26.) 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
5.2024.(II.26.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4.2024.(II.26.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2023. évi polgármesteri döntésekről
3.2024.(II.26.) Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
2.2024.(II.26.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
1.2024.(I.11.) MFP/ÖTIFB/2024 – „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázati kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról

 

2023
45.2023.(XII.19.) Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról
44.2023.(XII.19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
43.2023.(XII.19.) Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
42.2023.(XII.19.) 2024. évi START munkaprogramról
41.2023.(XII.19.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
40.2023.(XII.19.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
39.2023.(XII.19.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
38.2023.(XII.19.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
37.2023.(XII.19.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
36.2023.(XI.21.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
35.2023.(XI.21.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
34.2023.(IX.26.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
33.2023.(IX.26.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
32.2023.(IX.26.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
31.2023.(VII.12.) MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása című kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról
30.2023.(VI.20.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
29.2023.(VI.20.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
28.2023.(VI.20.) Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
27.2023.(VI.20.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
26.2023.(V.30.) Energiabeszerzéshez kapcsolódó döntés tudomásulvételéről
25.2023.(V.30.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
24.2023.(V.30.) Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező ivóvíz víziközművagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházásáról
23.2023.(V.30.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
22.2023.(V.30.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
21.2023.(V.30.) A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
20.2023.(IV.25.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
19.2023.(IV.25.) Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről
18.2023.(IV.25.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
17.2023.(III.21.) A háziorvosi ügyeleti ellátás 2023. évi átszervezéséről
16.2023.(III.21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
15.2023.(III.21.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
14.2023.(III.21.) „Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2022. évi munkájáról”
13.2023.(III.21.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
12.2023.(III.21.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról
11.2023.(II.28.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
10.2023.(II.28.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
9.2023.(II.28.) Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
8.2023.(II.28.) 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
7.2023.(II.28.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
6.2023.(II.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
5.2023.(II.28.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4.2023.(II.28.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi polgármesteri döntésekről
3.2023.(II.28.) Damak Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
2.2023.(II.28.) Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
1.2023.(II.28.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

2022
60.2022.(XII.20.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
59.2022.(XII.20.) 2023. évi START munkaprogramról
58.2022.(XII.20.) Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadásáról
57.2022.(XII.20.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
56.2022.(XII.20.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
55.2022.(XII.20.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
54.2022.(XII.20.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
53.2022.(XII.20.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
52.2022.(XII.20.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
51.2022.(XII.15.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
50.2022.(XI.29.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
49.2022.(XI.29.) Igazgatási szünet elrendeléséről és veszélyhelyzeti szabályairól az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
48.2022.(XI.29.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
47.2022.(XI.21.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
46.2022.(XI.21.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
45.2022.(XI.21.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
44.2022.(XI.07.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
43.2022.(X.20.) A víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása-Szennyvíz
42.2022.(X.20.) Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és
41.2022.(X.20.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
40.2022.(X.20.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
39.2022.(IX.14.) TOP PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
38.2022.(VII.30.) Víziközmű-rendszer tekintetében az ivóvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
37.2022.(VII.30.) A víziközmű ellátásért felelős Önkormányzat Szándéknyilatkozata a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására – Polgármester felhatalmazása
36.2022.(VII.30.) Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2021. évi szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
35.2022.(VII.30.) Kulturális rendezvény szervezője képzés költségeihez való hozzájárulásról
34.2022.(VII.12.) MFP-TFB/2021 kódszámú – „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázat keretében vállalt falugondoki busz Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közösségének (civil szervezet)
33.2022.(VI.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
32.2022.(VI.28.) Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére közcélú adomány nyújtásáról
31.2022.(VI.28.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
30.2022.(V.24.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
29.2022.(V.24.) Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2021. évben elért eredményeiről
28.2022.(V.24.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
27.2022.(V.24.) A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
26.2022.(IV.03.) Tájékoztató a 2022. évi használati díj vonatkozásában Boldva és a társult települések szennyvízrendszer fejlesztésekre történő felhasználásáról
25.2022.(IV.03.) Az EFOP-3.7.3-16-2017-00127 azonosítószámú projekten belüli szabálytalansági eljárás eredményéről és szükséges intézkedések megtételéről
24.2022.(IV.03.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
23.2022.(IV.03.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról
22.2022.(III.29.) MFP 2021 – „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
21.2022.(III.29.) „Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi munkájáról”
20.2022.(III.29.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
19.2022.(III.29.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
18.2022.(III.29.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
17.2022.(II.28.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
16.2022.(II.28.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
15.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
14.2022.(II.28.) 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
13.2022.(II.28.) A polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
12.2022.(II.28.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
11.2022.(II.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
10.2022.(II.28.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9.2022.(II.28.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
8.2022.(II.28.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről
7.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
6.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáró
5.2022.(II.14.) 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
4.2022.(II.04.) MFP 2022 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról
3.2022.(II.07.) Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás díjához való hozzájárulásról
2.2022.(I.14.) TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
1.2022.(I.14.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

2021
59.2021.(XII.21.) Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról
58.2021.(XII.21.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
57.2021.(XII.21.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
56.2021.(XII.21.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
55.2021.(XII.21.) 2022. évi START munkaprogramról
54.2021.(XII.21.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022-2025. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
53.2021.(XII.21.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
52.2021.(XII.21.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
51.2021.(XII.21.) Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról
50.2021.(XI.23.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
49.2021.(XI.23.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
48.2021.(XI.03.) A Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának jóváhagyásáról
47.2021.(X.29.) Birsalma értékesítéséről
46.2021.(X.29.) Kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről
45.2021.(IX.22.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
44.2021.(IX.22.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
43.2021.(IX.22.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
42.2021.(IX.22.) Víziközmű-rendszer tekintetében az ivóvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
41.2021.(IX.22.) Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
40.2021.(IX.22.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
39.2021.(IX.22.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
38.2021.(IX.22.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
37.2021.(VII.27.) Damak zártkert 1427/1, 1427/2, 1428 hrsz-ú ingatlanok és az ingatlanon lévő lábon álló termés megvásárlásáról
36.2021.(VII.27.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
35.2021.(VII.27.) A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló pályázat beadásáról
34.2021.(VI.11.) Edelényi I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
33.2021.(VI.11.) MFP 2021 – „Kommunális eszköz beszerzése” című kiírásra pályázat benyújtásáról
32.2021.(VI.11.) MFP 2021 – önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása című kiírásra pályázat benyújtásáról
31.2021.(VI.11.) MFP 2021 – „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című kiírásra pályázat benyújtásáról
30.2021.(VI.11.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről
29.2021.(VI.11.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
28.2021.(VI.11.) A damak belterület 29 hrsz.-ú beépítetlen terület térítésmentes átvételéről
27.2021.(VI.11.) A képviselő-testület 13/2021.(IV.06.) határozatának módosításáról
26.2021.(V.31.) A 12/2021.(IV.06.) határozat 2. mellékletének módosításáról
25.2021.(V.31.) MFP 2021 – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című kiírásra pályázat benyújtásáról
24.2021.(V.31.) MFP 2021 – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról
23.2021.(V.31.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
22.2021.(V.31.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról
21.2021.(V.31.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi működéséről
20.2021.(V.31.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
19.2021.(V.31.) A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
18.2021.(V.07.) MFP 2021 – önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról
17.2021.(V.07.) 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
16.2021.(IV.29.) MFP 2021 – út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című kiírásra pályázat benyújtásáról
15.2021.(IV.15.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
14.2021.(IV.06.) Damak zártkert 1427/1, 1427/2 és 1428 hrsz-ú ingatlanokon található önkormányzati vagyonelemek tulajdonjogának rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről
13.2021.(IV.06.) Damak Község Önkormányzat tulajdonában álló hinomoto N229 típusú kistraktor értékesítéséről
12.2021.(IV.06.) Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról
11.2021.(IV.06.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
10.2021.(II.26.) Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből történő kilépésről
9.2021.(II.26.) A 20/2013. (IV.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről
8.2021.(II.26.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7.2021.(II.26.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
6.2021.(II.26.) A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programban való részvételről
5.2021.(II.26.) Damak Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
4.2021.(I.31.) Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról
3.2021.(I.15.) MFP 2020 – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlásáról elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges adásvételi szerződés megkötéséről
2.2021.(I.15.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
1.2021.(I.15.) 2021. évi START munkaprogramról

 

2020
55.2020.(XII.29.) Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról 2.
54.2020.(XII.29.) Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról 1.
53.2020.(XII.23.) 1. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
52.2020.(XII.09.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
51.2020.(XII.09.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
50.2020.(XII.09.) Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról
49.2020.(XII.09.) Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkájáról
48.2020.(XI.04.) Damak Község Önkormányzat Számlavezetéséről
47.2020.(X.20.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
46.2020.(VI.30.) Intézkedési terv jóváhagyásáról
45.2020.(X.20.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
44.2020.(IX.22.) Vízkiközmű-rendszer tekintetében a szennyvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
43.2020.(IX.22.) Vízkiközmű-rendszer tekintetében az ivóvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
42.2020.(IX.22.) Villamos -energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
41.2020.(IX.22.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
40.2020.(IX.22.) Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról
39.2020.(VIII.28.) MFP 2020- Önkormányzati tulajdonban lévő út-,  hídépítés/felújítás” című pályázathoz fedezet biztosításáról
38.2020.(VIII.28.) A BORSODVÍZ Zrt. Alaptőkéjének zártközű módon történő felemeléséről
37.2020.(VIII.28.) MFP 2020- Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlásáról című kiírásra pályázat benyújtásáról
36.2020.(VIII.28.) “Temetői infrasruktúra fejlesztése” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
35.2020.(VIII.28.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
34.2020.(VI.30.) Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
33.2020.(VI.30.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
32.2020.(VI.30.) Gazdasági Program elfogadásáról
31.2020.(VI.30.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
30.2020.(VI.30.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosításáról
29.2020.(VI.30.) Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
28.2020.(VI.30.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
27.2020.(VI.30.) Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
26.2020.(VI.30.) 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
25.2020.(VI.30.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
24.2020.(VI.30.) Beszámoló a Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról
23.2020.(VI.30.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat működéséről
22.2020.(VI.30.) Beszámoló a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
21.2020.(VI.30.) Települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
20.2020.(VI.30.) Tájékoztatás közigazgatási perről
19.2020.(VI.30.) Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
18.2020.(III.12.) Megszűnt haszonbérleti szerződéshez kapcsolódó elszámolási vitáról
17.2020.(II.25.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
16.2020.(II.25.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
15.2020.(II.25.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
14.2020.(II.25.) Damak Község Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről
13.2020.(II.25.) Damak Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
12.2020.(II.25.) Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
11.2020.(I.27.) Települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
10.2020.(I.27.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról
9.2020.(I.27.) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
8.2020.(I.27.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
7.2020.(I.27.) Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
6.2020.(I.27.) Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
5.2020.(I.27.) Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről
4.2020.(I.27.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
3.2020.(I.27.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
2.2020.(I.27.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
1.2020.(I.27.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról