Damak Község Önkormányzat képviselő-testületének határozatai

 

 

2023
36.2023.(XI.21.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
35.2023.(XI.21.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
34.2023.(IX.26.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
33.2023.(IX.26.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
32.2023.(IX.26.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
31.2023.(VII.12.) MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása című kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról
30.2023.(VI.20.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
29.2023.(VI.20.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
28.2023.(VI.20.) Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
27.2023.(VI.20.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
26.2023.(V.30.) Energiabeszerzéshez kapcsolódó döntés tudomásulvételéről
25.2023.(V.30.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
24.2023.(V.30.) Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező ivóvíz víziközművagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházásáról
23.2023.(V.30.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
22.2023.(V.30.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
21.2023.(V.30.) A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
20.2023.(IV.25.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
19.2023.(IV.25.) Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről
18.2023.(IV.25.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
17.2023.(III.21.) A háziorvosi ügyeleti ellátás 2023. évi átszervezéséről
16.2023.(III.21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
15.2023.(III.21.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
14.2023.(III.21.) „Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2022. évi munkájáról”
13.2023.(III.21.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
12.2023.(III.21.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról
11.2023.(II.28.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
10.2023.(II.28.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
9.2023.(II.28.) Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
8.2023.(II.28.) 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
7.2023.(II.28.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
6.2023.(II.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
5.2023.(II.28.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4.2023.(II.28.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi polgármesteri döntésekről
3.2023.(II.28.) Damak Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
2.2023.(II.28.) Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
1.2023.(II.28.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

2022
60.2022.(XII.20.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
59.2022.(XII.20.) 2023. évi START munkaprogramról
58.2022.(XII.20.) Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadásáról
57.2022.(XII.20.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
56.2022.(XII.20.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
55.2022.(XII.20.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
54.2022.(XII.20.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
53.2022.(XII.20.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
52.2022.(XII.20.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
51.2022.(XII.15.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
50.2022.(XI.29.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
49.2022.(XI.29.) Igazgatási szünet elrendeléséről és veszélyhelyzeti szabályairól az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
48.2022.(XI.29.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
47.2022.(XI.21.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
46.2022.(XI.21.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
45.2022.(XI.21.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
44.2022.(XI.07.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
43.2022.(X.20.) A víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása-Szennyvíz
42.2022.(X.20.) Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és
41.2022.(X.20.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
40.2022.(X.20.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
39.2022.(IX.14.) TOP PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
38.2022.(VII.30.) Víziközmű-rendszer tekintetében az ivóvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
37.2022.(VII.30.) A víziközmű ellátásért felelős Önkormányzat Szándéknyilatkozata a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására – Polgármester felhatalmazása
36.2022.(VII.30.) Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2021. évi szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
35.2022.(VII.30.) Kulturális rendezvény szervezője képzés költségeihez való hozzájárulásról
34.2022.(VII.12.) MFP-TFB/2021 kódszámú – „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázat keretében vállalt falugondoki busz Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közösségének (civil szervezet)
33.2022.(VI.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
32.2022.(VI.28.) Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére közcélú adomány nyújtásáról
31.2022.(VI.28.) Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
30.2022.(V.24.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
29.2022.(V.24.) Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2021. évben elért eredményeiről
28.2022.(V.24.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
27.2022.(V.24.) A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
26.2022.(IV.03.) Tájékoztató a 2022. évi használati díj vonatkozásában Boldva és a társult települések szennyvízrendszer fejlesztésekre történő felhasználásáról
25.2022.(IV.03.) Az EFOP-3.7.3-16-2017-00127 azonosítószámú projekten belüli szabálytalansági eljárás eredményéről és szükséges intézkedések megtételéről
24.2022.(IV.03.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
23.2022.(IV.03.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról
22.2022.(III.29.) MFP 2021 – „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
21.2022.(III.29.) „Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi munkájáról”
20.2022.(III.29.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
19.2022.(III.29.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
18.2022.(III.29.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
17.2022.(II.28.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
16.2022.(II.28.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
15.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
14.2022.(II.28.) 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
13.2022.(II.28.) A polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
12.2022.(II.28.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
11.2022.(II.28.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
10.2022.(II.28.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9.2022.(II.28.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
8.2022.(II.28.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről
7.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
6.2022.(II.28.) Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáró
5.2022.(II.14.) 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
4.2022.(II.04.) MFP 2022 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról
3.2022.(II.07.) Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás díjához való hozzájárulásról
2.2022.(I.14.) „TOP PLUSZ-2.1.1-21 KÓDSZÁMÚ „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ FELHÍVÁS KERETÉBEN BENYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSI KÉRELEM JÓVÁHAGYÁSÁRÓL”
1.2022.(I.14.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

 

 

 

2021
59.2021.(XII.21.)
58.2021.(XII.21.)
57.2021.(XII.21.)
56.2021.(XII.21.)
55.2021.(XII.21.)
54.2021.(XII.21.)
53.2021.(XII.21.)
52.2021.(XII.21.)
51.2021.(XII.21.)
50.2021.(XI.23.)
49.2021.(XI.23.)
48.2021.(XI.03.)
47.2021.(X.29.)
46.2021.(X.29.)
45.2021.(IX.22.)
44.2021.(IX.22.)
43.2021.(IX.22.)
42.2021.(IX.22.)
41.2021.(IX.22.)
40.2021.(IX.22.)
39.2021.(IX.22.)
38.2021.(IX.22.)
37.2021.(VII.27.)
36.2021.(VII.27.)
35.2021.(VII.27.)
34.2021.(VI.11.)
33.2021.(VI.11.)
32.2021.(VI.11.)
31.2021.(VI.11.)
30.2021.(VI.11.)
29.2021.(VI.11.)
28.2021.(VI.11.)
27.2021.(VI.11.)
26.2021.(V.31.)
25.2021.(V.31.)
24.2021.(V.31.)
23.2021.(V.31.)
22.2021.(V.31.)
21.2021.(V.31.)
20.2021.(V.31.)
19.2021.(V.31.)
18.2021.(V.07.)
17.2021.(V.07.)
16.2021.(IV.29.)
15.2021.(IV.15.)
14.2021.(IV.06.)
13.2021.(IV.06.)
12.2021.(IV.06.)
11.2021.(IV.06.)
10.2021.(II.26.)
9.2021.(II.26.)
8.2021.(II.26.)
7.2021.(II.26.)
6.2021.(II.26.)
5.2021.(II.26.)
4.2021.(I.31.)
3.2021.(I.15.)
2.2021.(I.15.)
1.2021.(I.15.)

 

2020
55.2020.(XII.29.)
54.2020.(XII.29.)
53.2020.(XII.23.)
52.2020.(XII.09.)
51.2020.(XII.09.)
50.2020.(XII.09.)
49.2020.(XII.09.)
48.2020.(XI.04.)
47.2020.(X.20.)
46.2020.(VI.30.)
45.2020.(X.20.)
44.2020.(IX.22.)
43.2020.(IX.22.)
42.2020.(IX.22.)
41.2020.(IX.22.)
40.2020.(IX.22.)
39.2020.(VIII.28.)
38.2020.(VIII.28.)
37.2020.(VIII.28.)
36.2020.(VIII.28.)
35.2020.(VIII.28.)
34.2020.(VI.30.)
33.2020.(VI.30.)
32.2020.(VI.30.)
31.2020.(VI.30.)
30.2020.(VI.30.)
29.2020.(VI.30.)
28.2020.(VI.30.)
27.2020.(VI.30.)
26.2020.(VI.30.)
25.2020.(VI.30.)
24.2020.(VI.30.)
23.2020.(VI.30.)
22.2020.(VI.30.)
21.2020.(VI.30.)
20.2020.(VI.30.)
19.2020.(VI.30.)
18.2020.(III.12.)
17.2020.(II.25.)
16.2020.(II.25.)
15.2020.(II.25.)
14.2020.(II.25.)
13.2020.(II.25.)
12.2020.(II.25.)
11.2020.(I.27.)
10.2020.(I.27.)
9.2020.(I.27.)
8.2020.(I.27.)
7.2020.(I.27.)
6.2020.(I.27.)
5.2020.(I.27.)
4.2020.(I.27.)
3.2020.(I.27.)
2.2020.(I.27.)
1.2020.(I.27.)