2024.05.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. május 28-án (kedden) 8.00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (3780 Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
 24.
2. A 2023. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
 25.
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
 26.
4. Beszámoló a szennyvíz víziközmű 2023. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
 27.
5. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
 28.

 

Damak, 2024. május 24.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester