2024.02.26 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. február 26-án (hétfő) 8.00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (3780 Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: bizottság elnöke
 2.
2. Damak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
 3.
3. Damak Község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
 4.
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
 5.
5. Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
 6.
6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2023. évi polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: polgármester
 7.
7. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
 8.
8. 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
 9.
9. A polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
 10.
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
 11.
11. Ügyrendi bizottság 2024. évi munkatervének ismertetéséről
Előterjesztő: bizottság elnöke
 12.
12. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
 13.

 

Damak, 2024. február 15.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester