2023.12.19 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. december 19-én (kedd) 8.00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (3780 Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előterjesztő: polgármester
58.
2. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előterjesztő: polgármester
59.
3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
60.
4. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
61.
5. A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
62.
6. 2024. évi START munkaprogramról
Előterjesztő: polgármester
63.
7. Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
64.
8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
65.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
9. Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról
Előterjesztő: polgármester
66.

 

D a m a k, 2023. december 12.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester