2023.11.21 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. november 21-én (kedd) 15.30 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
52.
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
53.
3. Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
54.
4. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
55.
5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
56.

 

D a m a k, 2023. november 16.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester