2023.09.26 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. szeptember 26-án (kedden) 8.00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
45.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
46.
3. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról
Előadó: polgármester
47.
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
48.
5. Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
Előadó: polgármester
49.
6. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
Előadó: polgármester
50.

 

D a m a k, 2023. szeptember 21.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester