2023.05.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. április 30-án (kedden) 9:00 órára

rendkívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
30.
2. A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
31.
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 32.
4. Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
Előadó: polgármester
33.
5. Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező (ivóvíz) víziközmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházása
Előadó: polgármester
34.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
35.
7. Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
36.
8. Energiabeszerzéshez kapcsolódó döntés tudomásulvételéről
Előadó: polgármester
37.

 

Damak, 2023. május 24.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester