2023.02.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. február 28-án (kedden) 8:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: bizottság elnöke
3.
2. Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
4.
3. Damak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
5.
4. Damak Község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
6.
5. Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
7.
6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
8.
7. Az Alaptörvény módosításával összefüggésben, valamint a hivatali szervezeti változásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: polgármester
9.
8. Damak Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
10.
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
11.
10. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
12.
11. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
13.
12. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
14.
13. 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
15.
14. Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
16.
15. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
Előadó: polgármester
17.
16. Ügyrendi bizottság 2023. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: bizottság elnöke
18.

 

Damak, 2023. február 15.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester