2022.12.20 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. december 20-án (kedden) 08:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előadó: polgármester
68.
2. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: polgármester
69.
3. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: polgármester
70.
4. Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
71.
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
72.
6. Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
Előadó: polgármester
73.
7. Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadásáról
Előadó: polgármester
74.
8. 2023. évi START munkaprogramról
Előadó: polgármester
75.
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
76.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
10. Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
77.

 

Damak, 2022. december 15.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester