2022.09.20 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. szeptember 20-án (kedden) 08:00 órára

rendes, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
52.
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
53.
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előadó: polgármester
54.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
4. Damak Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról-Ivóvíz
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
55.
5. A víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása-Szennyvíz
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
56.

 

Damak, 2022. szeptember 16.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester