2022.06.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. június 28-án (kedd) 08:00 órára

rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
38.
2. Tájékoztató a Vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
később kerül feltöltésre
Előadó: polgármester
39.
3. Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
40.
4. Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére közcélú adomány nyújtásáról
Előadó: polgármester
41.
5. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
42.

 

Damak, 2022. június 22.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester