2022.04.13 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. április 13-án (szerda) 08:00 órára

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Központi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
28.
2. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
Előadó: polgármester
29.
3. Az EFOP-3.7.3-16-2017-00127 azonosítószámú projecten belüli szabálytalansági eljárás eredményéről és szükséges intézkedések megtételéről
Előadó: polgármester
30.
4. Tájékoztató a 2022. évi használati díj vonatkozásában Boldva és társult települések szenyvízrendszer fejlesztésekre történő felhasználásáról
Előadó: polgármester
31.

 

Damak, 2022. április 12.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester