2022.02.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

M E G H Í V Ó

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. február 28-án (hétfőn) 08:00 órára

rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
7.
2. Damak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
8.
3. Damak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
9.
4. Damak Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: polgármester
10.
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
11.
6. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
Előadó: polgármester
12.
7. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
13.
8. Ügyrendi bizottság 2022. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: bizottság elnöke
14.
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
15.
10. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: bizottság elnöke
16.
11. Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
17.
12. 2022. évi közművelődési Szolgáltatási terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
18.
13. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
Előadó: polgármester
19.
14. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
20.
15. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előadó: polgármester
21.
16. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
22.

 

Damak, 2022. február 17.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester