2021.12.21 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. december 21-én (kedden) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
65.
2. Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
66.
3. Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról
Előadó: polgármester
67.
4. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: polgármester
68.
5. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: polgármester
69.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022-2025. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
70.
7. 2022. évi STRAT munkaprogramról
Előadó: polgármester
71.
8. A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
Előadó: polgármester
72.
9. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
73.
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
74.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
11. Szociális célú tüzelőanyag kiosztásáról
Előadó: polgármester
75.

 

Damak, 2021. december 16.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester