2021.09.22 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. szeptember 22-én (szerda) 8:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
48.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
49.
3. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előadó: polgármester
50.
4. Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
51.
5. Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
52.
6. Víziközmű-rendszer tekintetében az ivóvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
53.
7. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
54.
8. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
55.
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
56.

 

Damak, 2021. szeptember 14.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester