2021.08.27 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. augusztus 27-án (péntek) 8:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
44.
2. A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló pályázat beadásáról
Előadó: polgármester
45.
3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előadó: polgármester
46.
4. Damak zártkert 1427/1, 1427/2, 1428 hrsz-ú ingatlanok és az ingatlanon lévő lábon álló termés megvásárlásáról 
Előadó: polgármester
47.

 

Damak, 2021. augusztus 25.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester