2021.06.11 Polgármesteri döntés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat
polgármesterének

2021. június 11-ai döntéseihez

1. A Képviselő-testület 13/2021.(IV.06.) határozatának módosításáról 35.
2. A Damak belterület 29 hrsz.-ú beépítetlen terület térítésmentes átvételérő 36.
3. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről 37.
4. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről 38.
5. MFP 2021 – „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című kiírásra pályázat benyújtásáról 39.
6. MFP 2021 – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” című kiírásra pályázat benyújtásáról 40.
7. MFP 2021 – kommunális eszköz beszerzése című kiírásra pályázat benyújtásáról 41.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 42.
9. Edelényi I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról 43.

 

Damak, 2021. június 8.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester