2021.04.06 Polgármesteri döntés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat
polgármesterének

2021. április 6-ai döntéseihez

1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról  16.
2. Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról 17.
3. Damak Község Önkormányzat tulajdonában álló HINOMOTO N229 típusú kistraktor értékesítéséről 18.
4. Damak zártkert 1427/1, 1427/2 és 1428 hrsz-ú ingatlanokon található önkormányzati vagyonelemek tulajdonjogának rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről (ZÁRT!!!) 19.
5. Tájékoztatás a polgármester 2021. évi szabadságolásának ütemtervéről 20.

 

Damak, 2021. március 31.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester