Változik a HIPA bevallás benyújtásának szabálya

T Á J É K O Z T A T Á S

 

VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021. január 01-től az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést   – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Damak Község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.

Damak Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla száma:

2020.12.31-ig  érvényes számlaszám:  11734080-15548081-03540000

2021.01.01-től érvényes számlaszám:  50463086-10002618

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallás 2021. januárjától nem lesz benyújtható.

 

 

Edelény, 2020. december 09.

 

 

 

Damak Község Önkormányzat