2020.12.09 Polgármesteri döntés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat
polgármesterének

2020. december 09-ei döntéseihez

1. A szociális tüzelőanyag helyi szabályairól szóló 14/2020.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 59.
2. A szociális igazgatásról, és a szociális gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 60.
3. A helyi iparűzési adóról szóló 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 61.
4. A magánszemélyek kommunális adójáró szóló 14/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 62.
5. A talajterhelési díjról szóló 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 63.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 64.
7. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkájáról 65.
8. Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról 66.
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 67.

 

Damak, 2020. december 8.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester