2020.09.22 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. szeptember 22-én (kedden) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
48.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
49.
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
50.
4. Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előadó: polgármester
51.
5. Víziközmű-rendszer tekintetében a ivóvíz-hálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
52.
6. Víziközmű-rendszer tekintetében a szennyvízhálózatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
53.
7. Rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
54.

 

Damak, 2020. szeptember 16.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester