2020.06.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. június 30-án (kedden) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előadó: jegyző
24.
2. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről
Előadó: polgármester
25.
3. Beszámoló a Borsodsziráki Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról
Előadó: polgármester
26.
4. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
27.
5. Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
28.
6. A 2019. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
29.
7. Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Előadó: polgármester
30.
8. Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
31.
9. Damak Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
32.
10. Tájékoztató a Vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
33.
11. Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: polgármester
34.
12. A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
35.
13. A 2020. évi munkaterv módosításáról
Előadó: polgármester
36.
14. Rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
37.
15. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előadó: jegyző
38.
16. Gazdasági Program elfogadásáról
Előadó: polgármester
39.
17. Az egészségügyi alapellátásról körzeteiről szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
40.
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
41.
19. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damak, 2020. június 24.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester