2020.02.25 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. február 25-én (kedden) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
Előadó: polgármester
13.
2. Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
14.
3. Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
15.
4. Damak Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
16.
5. Damak Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
17.
6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
18.
7. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
19.
8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: polgármester
20.

 

Damak, 2020. február 14.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester