2020.01.27 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2020. január 27-én (hétfőn) 8:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
1.
2. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2.
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: polgármester
3.
4. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: polgármester
4.
5. Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
5.
6. Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
6.
7. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
7.
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
8.
9. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
9.
10. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról
Előadó: polgármester
10.
11. A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
11.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
1. Települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Előadó: polgármester
12.

 

Damak, 2020. január 21.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester