2019.12.03 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,
valamint a Damak Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 6/2015 .(IV/30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (5) pontja alapján

2019. december 03-án (kedden) 15:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2. Közös Önkormányzati Hivatal továbbműködtetése
Előadó: polgármester
3. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: jegyző
4. Különfélék

 

Damak, 2019. november 27.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester