Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ziliz és Damak településen


 

Ziliz és Damak települések önkormányzati konzorciumként 2018.02.28-2019.02.28. között valósítja meg pályázatát, melynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal és szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek révén. A projekt keretében mind egyéni, mind csoportos szinten történik meg a kompetenciafejlesztés. A humán alapszolgáltatások fejlesztése érdekében tett intézkedések révén pedig a lakosság minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférése javul, a helyi humán alapszolgáltatások is jelentős minőségi javuláson mennek keresztül.

 

ZILIZ a Cserhát délnyugati peremén, a Hangács- és a Ziliz-patak összefolyásánál fekvő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelényi kistérségben található község. Edelénytől mintegy 7 km-re, délre található. Lakosság: 379 fő (2015. január 01-jei adatok alapján)

Damak település egy Észak-kelet magyarországi Csereháti kis település Borsod megyében. Dombokkal körülölelt völgyben fekszik Edelény városhoz 6,5 km-re.

 

A települések konzorciumban kívánják megvalósítani az életen át tartó tanulást támogató projektet. A tanulási aktivitás területén Magyarország még mindig jelentős elmaradásban van az EU tagállamok többségéhez képest. A pályázat célja a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása.

 

Az elérni kívánt célok:

 • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,
 • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek és a képző szakemberek számára,
 • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
 • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,

 

A programok rövid ismertetése:

Informatika kompetencia fejlesztése:

 • tanfolyam 10-10 fő részvételével Ziliz és Damak településeken

 

E-learning:

 • e-learning oktatásban résztvevő 20 fő számára oktatási anyag kidolgozása, kontaktórák lebonyolítása havi rendszerességgel Ziliz és Damak településeken

 

Vállalkozóvá válás támogatása:

 • műhelyfoglalkozás 20 fő részvételével, melynek célja a gyakorlati felkészítés vállalkozói ismeretek elsajátításából Ziliz településen

 

Életmódváltás:

 • életmód tábor lebonyolítása 25 fő részvételével Ziliz településen

 

Hagyományőrzés:

 • hagyományőrző tábor lebonyolítása 25 fő részvételével Damak településen

 

Sport:

 • sporttábor lebonyolítása 25 fő részvételével Ziliz és Damak településen

 

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztés:

 • tanfolyam 10-10 fő részvételével Ziliz és Damak településen

 

Környezet, egészség:

 • szabadegyetem 30 fő részvételével Ziliz településen


Főoldal