2021.11.23 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. november 23-án (kedden) 8:00 órára
rendes nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
62.
2. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
63.

 

Damak, 2021. november 19.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester