2021.11.12 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. november 12-én (pénteken) 8:00 órára
rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (Damak, Szabadság út 35.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól ……/2021. (XI….) önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
61.

 

Damak, 2021. november 10.
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester